top of page

Skoleansatte gruer seg å gå å jobb

Oppdatert: 10. nov. 2023

Skolegruppa i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har fått henvendelser fra skoleansatte som er fortvilet over situasjonen i skolene i Kristiansand (Søgne).
Leserinnlegg skrevet av:

Laila Helen R. Jørgensen lærer Langenes skole

Jorunn Nomeland pensjonert fagarbeider Lunde Skole

Liv Fladstad pensjonert assistent ved skolene i SøgneDet skal spares enda mer på et allerede presset skolebudsjett, og enkelte ansatte uttrykker sterk bekymring for følgene av dette.

(Her beskrives bekymringene, og noe av innholdet er anonymisert av hensyn til de ansatte.)


«Hei, vet nesten ikke hvor vi skal begynne. Kommunens budsjett går på helsa løs for de ansatte i skolene. Samtidig som skolene jevnt kommer ut med røde tall, øker sykefravær hos de ansatte. Dette er særlig tydelig på kommunens kompetanseavdelinger. I perioder sliter man med å få tak i vikarer, og når sykefravær er oppe mot halve bemanningen sier det seg selv at det blir mer brannslukking enn undervisning og forebygging.

Elevgruppen som får plass i dagens kompetanseavdelinger, er helt annerledes enn den var for få år siden. Elever som tidligere var en del av denne gruppen, er nå for velfungerende, og blir plassert i den ordinære skolen. Elevene som får skoleplass på en av kommunens kompetanseavdelinger, krever mer og mer for hvert år. Det kreves store ressurser for å kunne ivareta et godt pedagogisk opplegg. Dessverre øker sykefravær i takt med arbeidspåkjenningene.


De ansatte har stilt på tilbudssiden hele tiden, vært fleksible og utført hverandres oppgaver. Sykefravær har som sagt vært høyt. Ekstremt høyt til tider. Flere har begynt å se seg om etter andre jobber for de orker ikke mer».

Vi i skolegruppa for «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» er oppriktig bekymret for konsekvensene av å spare enda mer på budsjettet i skolene. Samlet sett brukte skolene i hele Nye Kristiansand 60 millioner mer enn budsjettert i 2022. Vi frykter at vedtatt skolebudsjett i kommunen vil få store konsekvenser spesielt for de av elevene som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging.


Et forslag som er lagt frem for å kutte kostnadene i skolene er å redusere bruk av vikarer ved korttidssykdom. Konsekvensen av dette kan være at elever som har rett til ekstra oppfølging ikke vil få dette. Det er foreslått å slå sammen klasser, og å redusere antall delingstimer i praktisk–estetiske fag. Store klasser generelt, og spesielt i praktisk–estetiske fag, begrenser aktiviteter og muligheten til å følge opp og se hver enkelt elev.

Et forslag går også ut på å organisere spesialundervisningen ved bruk av færre ressurser. Stadig flere barn blir henvist til PP-tjenesten, er svaret da å minske spesialundervisningen?

Barn som strever, kan også gi seg utslag i avvik knyttet til vold og trusler mot ansatte. Det økende antallet avviksmeldinger har vært gjenstand for mye oppmerksomhet det siste året.

Vi mener det er viktig å prioritere barn og unge gjennom tidlig innsats. Følgene for barna hvis ikke er kanskje å havne utenfor samfunns- og arbeidsliv som tidlig voksne. Tiltak på dette stadiet vil koste samfunnet betydelig mer, for ikke å snakke om den menneskelige påkjenningen dette er for barna og deres foresatte, som burde hatt en tettere oppfølging.

Vi ønsker å ha en åpen dialog med foresatte om hvordan vi ser på skolesituasjonen i storkommunen, og vil også kommunisere vår bekymring til det politiske miljøet i kommunen.

Tags:

156 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page