top of page

SMÅDRIFTSFORDELER OG STORBYSYKDOMMER.


Fra Fellesnemdas "Sluttrapport sammenslåingsprosessen

nye Kristiansand»:

Til fellesnemndas møte 24. september 2019 Fra programleder Camilla Dunsæd:

"Våren 2019 igangsatte programleder en verdikartleggingsprosess blant ansatte og ledere. Den ble lagt fram på det første utvidede ledermøtet i mars, og ble bearbeidet videre av programledelsen. Prosessen resulterte i en enighet om at den nye kommunen skal være en kommune som er «på»: På lag, på stell og på hugget.»

Så om likeverdighet:

"Søgne, Songdalen og Kristiansand er ulike, men likevel likeverdige. En helt ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de tre kommunenes styrker og særegenheter. Lokaldemokrati og lokal identitet skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen i den nye kommunen.»

I en liten bisetning til slutt nevnes følgende:

"Det har likevel vært en gjennomgående utfordring at det ofte bare er Kristiansands organisering som er beregnet for storkommunedrift, og at noen av smådriftsfordelene fra de to andre kommunene ikke har vært lette å ta inn i en stor kommune.»

Påstanden er forbløffende riktig! Tenk at «smådriftsfordeler» har blitt trukket frem som et positivt argument om Søgne og Songdalen, og beskrevet som vanskelig å ta med seg inn i en storkommune!

Dette vet vi utmerket godt! Vi merker det både på lommeboka og i tjenesteytelse.

I stedet for «stordriftsfordeler» og «storkommunedrift», vil et betegnende og beskrivende ord for situasjonen derfor være: STORDRIFTSSYKDOMMER! Dét er dekkende for hva vi i Søgne opplever nå.

Fortsatt god helg folkens.


Vidar Ertzeid 17/9 2022 Facebook, "Vi som vil ha Søgne Kommune tilbake"

V


51 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page