top of page

SPØRSMÅL TIL PARTIENE I KRISTIANSAND

Den 5 Juli sendte vi mail til partiene i Kristiansand med noen relevant spørsmål for oss som er bosatt i Søgne og Songdalen. "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake" er en partinøytral organisasjon men synes det kan være greit for våre medlemmer og støttespillere å vite hvem som støtter oss i prosessen videre for å få kommunene tilbake, samt å vite hvor de forskjellige partiene står i saker som vil ha stor betydning for oss dersom vi blir værende i nye Kristiansand.

Den 11 September er det kommunevalg igjen og vi vil i dagene som kommer fremover presentere svarene vi har fått i rekkefølgen vi har fått de inn slik at dere kan ta det med når dere skal velge hvem som fortjener deres stemme. Ikke alle partiene har svart på spørsmålene våre og Pr 1 August har vi kun fått 5 svar. Kanskje får vi flere svar nå som fellesferien er over.

I morgen vil dere få lese svaret fra partiet som var det første til å svare, nemlig Folkets Parti.
Her e spørsmålene vi har stilt:

Hei

I anledning kommunevalget 2023 sender «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» ut noen spørsmål til alle partiene/listene som stiller til valg i Kristiansand. Bakgrunnen for dette er interessen for saken om eventuell kommunedeling sett opp mot lokalvalget. «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» er partipolitisk nøytrale og vil ikke anbefale våre medlemmer å stemme på et bestemt parti. Vi vil allikevel publisere hvordan de forskjellige partiene / listene har svart på disse spørsmålene slik at den enkelte velger som et hjelpemiddel til å få klarhet i spørsmål relatert til kommunedelingssaken og aktuell bydelspolitikk.

KOMMUNEDELINGSSAKEN

  1. Er partiet positivt til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om gjenopprettelse av kommunene?

  2. Vil partiet respektere resultatet av en slik folkeavstemning og eventuelt stemme i tråd med resultatet dersom saken på nytt havner i bystyret?

  3. Vil partiet eventuelt fristille sine bystyrerepresentanter i en slik avstemning (om bydelene Søgne og Songdalen skal gjenopprettes) i bystyret?

ELDREOMSORG

  1. Stiller partiet seg bak nedlegging av langtidsplasser i eldreomsorgen i Søgne der disse flyttes til andre bydeler og samtidig at korttidsplasser legges ned i Songdalen og flyttes til andre bydeler for å rasjonalisere driften av eldreomsorgen i kommunen?

SKOLEPOLITIKK

  1. Er partiet enig i at ungdomsskolene i Søgne, for å spare penger på skolestrukturen, bør samlokaliseres på Tangvall gjennom å legge ned Tinntjønn skole?

  2. Er partiet enig i at Rosseland skole bør legges ned som et innsparingsledd for skolesektoren i Kristiansand kommune?

AREALPOLTIKK

  1. Er partiet enig med administrasjonens forslag til ny arealplan der flere boligområder i Søgne og Songdalen fjernes bla. av hensyn til plassering opp mot kollektivakse og nærhet til bydelssenteret?

Er det andre saker / satsinger partiet ønsker å gjennomføre eller sette lys på i bydel Søgne og/eller Songdalen?

Mvh

Sigurd Berg Aasen

Leder av "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake".

76 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kommentarer


bottom of page