top of page

Spredt bebyggelse i Songdalen.


Av Odd R. Jørgensen, leder for gruppa som arbeider for Nye Songdalen.


I disse dager legger administrasjonen i Kristiansand ut arealplanen på høring.


Administrasjonen vil begrense spredt bebyggelse i gamle Songdalen. Før sammenslåingen ble der ikke satt en eksakt grense. En søkte og fikk individuell behandling. Dersom forholdene lå godt til rette og det ikke kom i konflikt med Jordloven, ble det normalt gitt grønt lys. En begrensning vil bidra til sentralisering og avfolking av utkantene.


Flere områder i gamle Songdalen er godt egnet til å bygge spredt, spesielt i Finsland. Veinettet er godt utbygd, jordsmonnet passer for sprede-grøfter, vann kan hentes opp fra grunnen og solcelle-panel kan plasseres på tak eller på solrike koller. Alternativt kan en bygge et enkelt flisfyringsanlegg eller Mini-vindmølle på taket.


Smarte løsninger er på fremmarsj. Selvdrevne boenheter er like rundt hjørnet. Undertegnede har slike løsninger på hytta. En moderat engangsinvestering er tjent inn på noen få år.


Det er også verd å nevne at vi vil heller ikke kjører rundt med hest og kjerre, slik ordføreren bemerket i Fedrelandsvennen for noen uker siden. Nei, nå har de fleste gått over til El-biler.


I Finsland har en bygd skole for 1.-10.klasse og et praktfullt idrettsanlegg for mange ulike aktiviteter. Dette bør utnyttes maksimalt. Da trenger en vekst og utvikling i bygda. Spredt bebyggelse kan bidra til dette og gi de lokale håndverkerne mer arbeid.


Vi må gjøre det mulig for de som ønsker det, å bo nær skog og mark, i stedet for i blokker nær hoved ferdselsårene med støy og svevestøv. Jeg håper politikerne vil tenke smart og klokt.


Utkantene skal også leve!


73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page