top of page

Svar på våre spørsmål - Høyre

Oppdatert: 15. aug. 2023

Oda Oline Omdal svarte på vegne av Høyre den 8 August:

(Vi beklager at vi skrev at Høyre ikke hadde svart den 11 August. Svaret var sendt 8 August og hadde havnet i mappen for uønsket mail.)
Hei,

Beklager så mye for forsinka tilbakemelding. Vedlagt er svar på spørsmålene dere, sender på vegne av Kristiansand Høyre.

SVAR TIL JA TIL SØGNE UT AV KRISTIANSAND

Er partiet positivt til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om gjenopprettelse av kommunene?

Høyre ønsker ikke en folkeavstemning. Vi mener sammenslåingen ble gjort etter et lovlig demokratisk fattet vedtak, og vi vil derfor rette blikket fremover. Høyre vil jobbe for at Kristiansand skal bli landets beste kommune å bo i, uansett om du bor i sentrum eller ytterst i bydelene.

Vil partiet respektere resultatet av en slik folkeavstemning og eventuelt stemme i tråd med resultatet dersom saken på nytt havner i bystyret?

Vi ønsker å se fremover og utvikle kommunen slik den er i dag. Vi kommer derfor ikke til å stemme for en reversering. VI tror på Kristiansand, og mener det vil være det beste for innbyggerne å bli i dagens kommune, både nå og i fremtiden.

Vil partiet eventuelt fristille sine bystyrerepresentanter i en slik avstemning (om bydelene Søgne og Songdalen skal gjenopprettes) i bystyret?

Det må den neste bystyregruppen ta stilling til når saken eventuelt kommer på bordet

ELDREOMSORG

Stiller partiet seg bak nedlegging av langtidsplasser i eldreomsorgen i Søgne der disse flyttes til andre bydeler og samtidig at korttidsplasser legges ned i Songdalen og flyttes til andre bydeler for å rasjonalisere driften av eldreomsorgen i kommunen?

SKOLEPOLITIKK

Er partiet enig i at ungdomsskolene i Søgne, for å spare penger på skolestrukturen, bør samlokaliseres på Tangvall gjennom å legge ned Tinntjønn skole?

Kristiansandskolen har store utfordringer med økt mobbing og mindre læring Arbeiderpartiet ikke har tatt tak i. Skal vi sørge for at alle elever opplever mestring og trivsel, ønsker Høyre skoler med større lag rundt elevene, bedre fagtilbud og styrkede kompetansemiljøer. Så skal den neste bystyregruppen ta stilling til akkurat hvordan skolestrukturen bør legges opp for å oppnå den målsettingen.

Er partiet enig i at Rosseland skole bør legges ned som et innsparingsledd for skolesektoren i Kristiansand kommune?

Kristiansandskolen har store utfordringer med økt mobbing og mindre læring Arbeiderpartiet ikke har tatt tak i. Skal vi sørge for at alle elever opplever mestring og trivsel, ønsker Høyre skoler med større lag rundt elevene, bedre fagtilbud og styrkede kompetansemiljøer. Så skal den neste bystyregruppen ta stilling til akkurat hvordan skolestrukturen bør legges opp for å oppnå den målsettingen.

AREALPOLTIKK

Er partiet enig med administrasjonens forslag til ny arealplan der flere boligområder i Søgne og Songdalen fjernes bla. av hensyn til plassering opp mot kollektivakse og nærhet til bydelssenteret?

I utgangspunktet er svaret nei, men dette vil etter alt og dømme være opp til neste bystyregruppe da arealplanen er utsatt til behandling i bystyret. Høyre ønsker spredt boligbygging. Kristiansand Høyre kommer til å være positive til boligbygging og næringsetablering i bydelene for å sikre bosetting og å skape levende og aktive bydeler, tettsteder og lokalsentre. Det skal være mulig med fortetting og utskilling av tomter i eksisterende spredtbygde områder.

ANNET

Er det andre saker / satsinger partiet ønsker å gjennomføre eller sette lys på i bydel Søgne og/eller Songdalen?

Høyre skal jobbe for at Søgne og Songdalen skal bli sett og hørt, og at bydelene skal utvikles på lik linje med resten av kommunen. Kristiansand skal være en levende kommune og da trenger vi levende bydeler og et levende sentrum.


Beste hilsenOda Oline Omdal ValgkampmedarbeiderKristiansand Høyre

58 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page