top of page

Svar om skolene i Søgne

Oppdatert: 11. nov. 2023

Svar til Håkon Repstad sr. sitt leserinnlegg «En skole i Søgne – konsekvenser av sammenslåingen».


Tekst av Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid, Morten Mosberg, Vi som vil ha Søgne kommune tilbake
Håkon Repstad sr. skriver at «slik undertegnede forstår kommentaren, er ikke budsjettreduksjonen en konsekvens av sammenslåingen, men en normalisering i forhold til bemanning», som svar på de ni søgnelæreres innlegg En skole i Søgne – konsekvenser av sammenslåingen.


Håkon Repstad sr. forstår årsakssammenhengen bak reduksjonene i søgneskolene feil. Reduksjonene de ansatte opplever og uttrykte frustrasjon over i sitt innlegg er en direkte konsekvens av sammenslåingen.


Søgne kommune var bekymret for skolene i den nye storkommunen og skriver i dokumentet «Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022» bla. følgende:

«Verbalforslag 4. Kommunestyret er bekymret for eventuelle reduksjoner innen skoledriften etter 1.1- 2020. Det legges opp til et videre løp der hele finansieringsordningene av skoledriften sees på, der intensjonen er å videreføre det nivået Søgneskolene la til grunn for skoleåret 2018/2019»

Og videre:


«Harmonisering til Nye Kristiansand. I forbindelse med kommunesammenslåingen er det sett på nivåene på budsjettene innenfor de ulike sektorene. Det har vist seg at Søgne ligger vesentlig høyere innenfor grunnskole og man forventer at skolene i Søgne må redusere budsjettene sine kraftig i nye Kristiansand. For å møte denne utfordringen er det lagt inn en innsparing på 4 mill. kroner i 2019 og den økes til 10 mill. kroner i 2020. En slik reduksjon vil føre til at skoler i Søgne vil få samme rammetildeling som skolene i Kristiansand har i 2018. Det er ikke bestemt hvordan fordelingen på de enkelte skolene vil bli, da dette henger sammen med hvordan rammene for skolene blir satt i Nye Kristiansand. Det vil derfor for Søgne sin del være viktig at den nye budsjetteringsmodellen er klar så tidlig som mulig.»

Ved å sammenligne bevilgningene før og etter tvangssammenslåingen ser man at barneskolene i Søgne fikk et kutt på 9,5 prosent og ungdomsskolene fikk et kutt på 12,3 prosent. Samlet sett fikk hver elev i Søgne-skolene NOK 19.328,- mindre pr elev/år. Skulle den nye storkommunen ha blitt harmonisert opp til Søgne og Songdalen nivå på skolebevilgninger, ville det ha kostet i størrelsesorden 200 millioner pr år. Det er signifikant og en kostnad Nye Kristiansand ikke har råd til.


Tags:

64 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page