top of page

Svar på våre spørsmål - Folkets parti

Frank Salvesen svarte den 6 Juli følgende på vegne av Folkets parti:

Hei

I anledning kommunevalget 2023 sender «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» ut noen spørsmål til alle partiene/listene som stiller til valg i Kristiansand. Bakgrunnen for dette er interessen for saken om eventuell kommunedeling sett opp mot lokalvalget. «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» er partipolitisk nøytrale og vil ikke anbefale våre medlemmer å stemme på et bestemt parti. Vi vil allikevel publisere hvordan de forskjellige partiene / listene har svart på disse spørsmålene slik at den enkelte velger som et hjelpemiddel til å få klarhet i spørsmål relatert til kommunedelingssaken og aktuell bydelspolitikk.

KOMMUNEDELINGSSAKEN

1. Er partiet positivt til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om gjenopprettelse av kommunene? Ja.

2. Vil partiet respektere resultatet av en slik folkeavstemning og eventuelt stemme i tråd med resultatet dersom saken på nytt havner i bystyret?

Ja.

3. Vil partiet eventuelt fristille sine bystyrerepresentanter i en slik avstemning (om bydelene Søgne og Songdalen skal gjenopprettes) i bystyret? Nei. Det er det etter partiets oppfatning ikke behov for, da ingen har ytret slik at det har vært nødvendig å vurdere.

ELDREOMSORG

4. Stiller partiet seg bak nedlegging av langtidsplasser i eldreomsorgen i Søgne der disse flyttes til andre bydeler og samtidig at korttidsplasser legges ned i Songdalen og flyttes til andre bydeler for å rasjonalisere driften av eldreomsorgen i kommunen? Nei, Vi er imot den pågående sentraliseringen. Det trengs flere sykehjemsplasser i hele kommunen. Her har vi en stor sak som kommer etter hvert.

SKOLEPOLITIKK

5. Er partiet enig i at ungdomsskolene i Søgne, for å spare penger på skolestrukturen, bør samlokaliseres på Tangvall gjennom å legge ned Tinntjønn skole?

Nei. Folkets Parti vil beholde dagens skolestruktur. Tinntjønn skole er en god skole som skal beholdes.

6. Er partiet enig i at Rosseland skole bør legges ned som et innsparingsledd for skolesektoren i Kristiansand kommune?

Nei. Folkets Parti har programfestet en utvikling av Rosselandsområdet, inkludert skole.

AREALPOLTIKK

7. Er partiet enig med administrasjonens forslag til ny arealplan der flere boligområder i Søgne og Songdalen fjernes bla. av hensyn til plassering opp mot kollektivakse og nærhet til bydelssenteret?Nei! Vi er imot den pågående sentraliseringen, og flertallets «allergi» for biler.

Er det andre saker / satsinger partiet ønsker å gjennomføre eller sette lys på i bydel Søgne og/eller Songdalen? - Nei til flere bomstasjoner og økte satser.

- Folkets Parti anerkjenner folks behov for bilen.

- Beholde legevakt. Derfor sier vi nei til en sentralisert helsehus på Eg

- Spredt boligbygging

- utvikle nytt næringsområde i Lohne Lier der også handel tillates.

- Bedre busstilbud

- Renovere Langenes skole

- flere sykehjemsplasser og omsorgstilbud i hele kommunen.

- stoppe kuttene i skole og omsorg

51 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page