top of page

Svar på våre spørsmål - Fremskrittspatiet

Tom Jørgensen Svarte på vegne av FRP den 2 August:

Hei

I anledning kommunevalget 2023 sender «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» ut noen spørsmål til alle partiene/listene som stiller til valg i Kristiansand. Bakgrunnen for dette er interessen for saken om eventuell kommunedeling sett opp mot lokalvalget. «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» er partipolitisk nøytrale og vil ikke anbefale våre medlemmer å stemme på et bestemt parti. Vi vil allikevel publisere hvordan de forskjellige partiene / listene har svart på disse spørsmålene slik at den enkelte velger som et hjelpemiddel til å få klarhet i spørsmål relatert til kommunedelingssaken og aktuell bydelspolitikk.


KOMMUNEDELINGSSAKEN

1. Er partiet positivt til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om gjenopprettelse av kommunene?

1. JA

2. Vil partiet respektere resultatet av en slik folkeavstemning og eventuelt stemme i tråd med resultatet dersom saken på nytt havner i bystyret?

2. JA

3. Vil partiet eventuelt fristille sine bystyrerepresentanter i en slik avstemning (om bydelene Søgne og Songdalen skal gjenopprettes) i bystyret?

3. Vi har ikke for vane å binde våre folkevalgte i avstemninger, og gjør heller ikke det i denne saken.


ELDREOMSORG

4. Stiller partiet seg bak nedlegging av langtidsplasser i eldreomsorgen i Søgne der disse flyttes til andre bydeler og samtidig at korttidsplasser legges ned i Songdalen og flyttes til andre bydeler for å rasjonalisere driften av eldreomsorgen i kommunen?

4. NEI


SKOLEPOLITIKK

5. Er partiet enig i at ungdomsskolene i Søgne, for å spare penger på skolestrukturen, bør samlokaliseres på Tangvall gjennom å legge ned Tinntjønn skole?

5. NEI

6. Er partiet enig i at Rosseland skole bør legges ned som et innsparingsledd for skolesektoren i Kristiansand kommune?

6. NEI


AREALPOLTIKK

7. Er partiet enig med administrasjonens forslag til ny arealplan der flere boligområder i Søgne og Songdalen fjernes bla. av hensyn til plassering opp mot kollektivakse og nærhet til bydelssenteret?

7. NEI

Er det andre saker / satsinger partiet ønsker å gjennomføre eller sette lys på i bydel Søgne og/eller Songdalen?

Vi ønsker å satse på bydelene både ved å legge til rette for mer privat eiendomsrett og at folk lettere skal få gjøre tiltak på egen eiendom. Vi ønsker å øke bevilgningene til skolene, senke og aller helst fjerne den usosiale eiendomsskatten. Vi ønsker å beholde og videreutvikle Rosseland skole, beholde legevakt med akuttfunksjoner på Tangvall og arbeide for at tjenester blir lagt der folk bor, altså i bydelene. Vi vil styrke bydelene ved å beholde og opprette funksjoner som NAV kontor, servicetorg, psykisk helsehjelp og drop inn tilbud, helsestasjon og byggesakskontor og andre tilbud innbyggerne i Søgne og Songdalen har behov for i sine sentrum.

61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page