top of page

Svar på våre spørsmål - Rødt

Kasper Bekkeli Espeland svarte på vegne av partiet Rødt den 20 Juli følgende på våre spørsmål:KOMMUNEDELINGSSAKEN

1. Er partiet positivt til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om gjenopprettelse av

kommunene?

Ja, vi i Rødt er positive til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen. Det er viktig for oss i Rødt at

man utvider demokratiet og lar folk ta del i sakene som engasjerer dem.

2. Vil partiet respektere resultatet av en slik folkeavstemning og eventuelt stemme i tråd med

resultatet dersom saken på nytt havner i bystyret?

Ja, vi vil respektere resultatet av en folkeavstemning.

3. Vil partiet eventuelt fristille sine bystyrerepresentanter i en slik avstemning (om bydelene

Søgne og Songdalen skal gjenopprettes) i bystyret?

Vi i Rødt vil respekter resultatet.

ELDREOMSORG

4. Stiller partiet seg bak nedlegging av langtidsplasser i eldreomsorgen i Søgne der disse flyttes

til andre bydeler og samtidig at korttidsplasser legges ned i Songdalen og flyttes til andre

bydeler for å rasjonalisere driften av eldreomsorgen i kommunen?

For oss i Rødt er det en av de viktigste sakene dette valget at man øker budsjettet til Helse og

omsorg og Oppvekstsektoren. De økte midlene må brukes til å gi folk gode tjenester i deres

nærområder.

SKOLEPOLITIKK

5. Er partiet enig i at ungdomsskolene i Søgne, for å spare penger på skolestrukturen, bør

samlokaliseres på Tangvall gjennom å legge ned Tinntjønn skole?

Rødt har programfestet at vi vil beholde dagens skolestruktur.

6. Er partiet enig i at Rosseland skole bør legges ned som et innsparingsledd for skolesektoren i

Kristiansand kommune?

Skoler er en viktig del av barn og unges oppvekstmiljø. Økonomi bør ikke styre utviklingen i

sektoren. Det må være kvalitet og lokale forhold som er avgjørende. Vi i Rødt har vedtatt av vi vil

beholde dagens skolestruktur.

AREALPOLTIKK

7. Er partiet enig med administrasjonens forslag til ny arealplan der flere boligområder i Søgne

og Songdalen fjernes bla. av hensyn til plassering opp mot kollektivakse og nærhet til

bydelssenteret?

Hvis vi skal fortsette som en kommune må vi ta hele kommunen i bruk. Samtidig må vi legge til

rette for en bærekraftig utvikling hvor folk har tilgang til daglige tjenester i nærmiljøet, og tilgang

til kollektivtransport til og fra jobb. For oss i Rødt er det viktig at vi tar hensyn til klima og miljø i

arealplaner, samtidig som vi vil utvide kollektivtilbudet i hele kommunen og gjøre det mulig for

flere å reise kollektivt.

Er det andre saker / satsinger partiet ønsker å gjennomføre eller sette lys på i bydel

Søgne og/eller Songdalen?

Utvide kollektivtilbudet.

Godt offentlig tilbud i hele kommunen.

Satse på helse og omsorg og oppvekst.

54 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page