top of page

Svar på våre spørsmål - Senterpartiet

Jack Andersen svarte på vegne av Senterpartiet den 4 August:KOMMUNEDELINGSSAKEN

  1. Er partiet positivt til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om gjenopprettelse av kommunene?

Ja

2. Vil partiet respektere resultatet av en slik folkeavstemning og eventuelt stemme i tråd med resultatet dersom saken på nytt havner i bystyret?

Ja

3. Vil partiet eventuelt fristille sine bystyrerepresentanter i en slik avstemning (om bydelene Søgne og Songdalen skal gjenopprettes) i bystyret?

Nei

ELDREOMSORG

4. Stiller partiet seg bak nedlegging av langtidsplasser i eldreomsorgen i Søgne der disse flyttes til andre bydeler og samtidig at korttidsplasser legges ned i Songdalen og flyttes til andre bydeler for å rasjonalisere driften av eldreomsorgen i kommunen?

Nei

SKOLEPOLITIKK

5. Er partiet enig i at ungdomsskolene i Søgne, for å spare penger på skolestrukturen, bør samlokaliseres på Tangvall gjennom å legge ned Tinntjønn skole?

Nei

6. Er partiet enig i at Rosseland skole bør legges ned som et innsparingsledd for skolesektoren i Kristiansand kommune?

Nei

AREALPOLTIKK

7. Er partiet enig med administrasjonens forslag til ny arealplan der flere boligområder i Søgne og Songdalen fjernes bla. av hensyn til plassering opp mot kollektivakse og nærhet til bydelssenteret?

Nei

Er det andre saker / satsinger partiet ønsker å gjennomføre eller sette lys på i bydel Søgne og/eller Songdalen?

Tjenester nær folk

Se programmet til Kristiansand SP - og stem på oss

60 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page