top of page

Svar til Helge Stapnes.

Av Solbjørg Jørgensen


Helge Stapnes sin tolkning av demokratiet:


Ser i Fedrelandsvennen at Helge Stapnes vil be om at Aps stortingsrepresentanter stilles fritt i saken om inndelingsloven. Dette er nye toner fra Ap.


Da saken om sammenslåing var oppe til diskusjon i Songdalen, var det flere medlemmer i Ap som var sterkt imot dette. De ble avfeid med at i Ap skulle det stemmes likt.

Helge Stapnes er opptatt av andre prioriteringer.

Det var vi også da sammenslåingsprosessen foregikk. Vi hadde flere møter hvor de fremste forskere på kommune-Norge snakket om fordeler og ulemper ved små og store kommuner. Da var ingen fra Ap til stede for å få kunnskaper om dette. Vi som jobbet med saken, advarte sterkt om at dette ville koste mer enn de 50 mill kr. som var satt av til formålet. Det viser seg at det kanskje har kostet mer enn det dobbelte, og vi har aldri fått tallene på hva det egentlig har kostet.


Da saken var oppe til behandling i kommunestyret, svarte Jan Erik Tønnesland Ap fra talerstolen på spørsmål om hvorfor han ville stemme for sammenslåing. Han sa at det kun var for å gi innbyggerne bedre tjenester. Nå viser det seg at de fleste tjenestene har blitt dårligere, og det blir trolig verre når en leser i avisen om nye innsparinger.


I Danmark er det 10 år siden de slo sammen kommuner, og det viser seg at det ikke har vært noen økonomisk gevinst.


Den demokratiske ulovligheten skjedde da folket stemte klart nei til sammenslåing i en Folkeavstemning, som Ap var med på å foreslå. I følge professor og forsker Bjarne Jensen viser det seg at i land vi kan sammenligne oss med, blir store saker lagt frem for folket i større grad. Og selv om det er rådgivende avstemninger blir folket selvsagt hørt. Det er å sammenligne med en Generalforsamling i en bedrift. Ikke noe styre kan overprøve en Generalforsamling.


Jeg undres over hvorfor Ap er så redde for å høre hva velgerne vil.

Husk det er snart valg.

77 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page