top of page

Takk for hjelpa, Skisland & co!

Oppdatert: 24. okt. 2022

Overraskelsen var stor da det for noen uker siden kom beskjed fra regjeringshold om at innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen kommuner skulle få muligheten til å stemme for eller mot reversering av nye Kristiansand kommune. Den så jeg ikke komme!


Leserinnlegg av Odd Arnfinn Myklebust


Selv om det kom overraskende, så synes jeg det var rett og rimelig at innbyggerne skulle få tilkjennegi sin oppdaterte mening. Mulig noen har skiftet mening siden forrige avstemning? Jeg stemte forrige gang ja til at Søgne skulle fortsette som egen kommune. Når det nå ble lagt opp til ny avstemning, tenkte jeg at det ville være fornuftig å sette seg inn i erfarte fordeler og ulemper med den nye storkommunen etter ca. 2,5 års drift. Det behovet har jeg imidlertid ikke lengre! Debatten i ettertid av «bomben» som ble sluppet fra regjeringen, har fortalt meg nok til allerede nå å ta en beslutning.


Hvorfor er flertallet i bystyret så redd for at innbyggerne i Søgne og Songdalen skal få si sin mening? Dersom alt har blitt så bra som de vil ha det til, vil det bli bekreftet gjennom en folkeavstemning, og storkommunen vil bestå. Det faktum at det fra lokalt politisk hold aktivt arbeides for å få regjeringen til å gjøre om sin beslutning, forteller meg at flertallet av politikerne i Kristiansand ikke er interessert i å lytte til innbyggerne i Søgne og Songdalen. I min verden bygger demokrati på at de som styrer lytter til og tjener folket. Når et flertall av politikerne i Kristiansand ikke er villige til å lytte til folket i denne viktige saken så er det heller ikke nærliggende å tro at de vil lytte til innbyggerne fra Søgne og Songdalen i andre saker. Hva vil det føre med seg?

Neppe det beste for Søgne og Songdalens innbyggere.


53 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page