top of page

Tanker fra stolen

Oppdatert: 24. okt. 2022

Jeg leser med interesse, nysgjerrighet og åpenhet i nyhetsbladet "Nye Kristiansand. Hvorfor gjør vi dette?"


Tekst av Vidar Ertzeid, "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake"Det mest interessante for meg var å lese "10 grunner til at kommunene skal slås sammen".

La meg ta disse punkt for punkt, med utgangspunkt i forklaringen av substantivet GRUNN: "Årsak, det som fikk noe til å hende".


1: "Byene vokser, og gamle kommunegrenser kan ikke være i veien". Mitt spørsmål: Har noen gang kommunegrensene til Søgne og Songdalen vært i veien for at Kristiansand ønsker vekst innen boligområder, arbeidsplasser, samferdsel og kollektivløsninger? I så fall, vis meg konkrete svar på om dette er korrekt.


2. "Samfunnet endrer seg, vi blir flere, eldre og mer kravstore". Mitt spørsmål: Hvorfor og hvordan skal en større kommune løse disse utfordringene på en bedre måte enn det Søgne og Songdalen gjør i dag?


3. "Styrke lokaldemokratiet". Hvordan kan en større kommune styrke lokaldemokratiet? Slik jeg forstår planleggingen og fremdriften i forhold til innbyggertjenester, vil de langt fleste funksjoner bli lagt til sentralt Kristiansand. Er det å styrke lokaldemokratiet?


4. "En velferdsreform som handler om å sikre gode velferdstjenester der folk bor". Songdalen kommune er en av landets beste kommuner på nettopp velferdstjenester. Forklar meg hvorfor disse skal bli bedre med at kommunene slås sammen.


5. "Bærekraftig velferdsreform som handler om å sikre folkestyre og organisasjoner videre". Hvilken innflytelse vil for eksempel Søgnes befolkning og organisasjoner få i et bystyre bestående av 71 representanter?


6. "Utfordringer i fremtiden - og ta vare på dem som trenger det aller mest". Jeg forstår intensjonen utmerket. Men hvorfor og hvordan skal en større kommune møte disse utfordringene på en bedre måte enn det Søgne og Songdalen nå gjør?


7. "Tilhørighet er mer enn kommunegrenser og handler om folks nærmiljø". Ja nettopp!. Et punkt som i seg selv og med sin ordlyd går i mot kommunesammenslåing og som for meg er selvmotsigende.


8. "Styrke selvstyret i kommunene. Større kommuner kan dempe sentraliseringen og styrke det lokale selvstyret". Forstå dette punktet de som kan. Jeg klarer ikke se sammenhengen og melder pass.


9. "Effektivitet, en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer". Dette punktet har jeg en viss forståelse for.


10. "Færre interkommunale løsninger på grunn av mer lokal makt og redusere behovet for slike løsninger". Hvilke interkommunale løsninger gjelder dette, og på hvilken måte kan de løses bedre i en større kommune?

10 punkter - som på ingen måte viser årsak, sammenheng og fordelene med kommunesammenslåingen.

10 punkter - som ikke har konkrete eksempler å vise til fra våre kommuner.

10 punkter - med forakt for folke- og politikerviljen i Søgne og Songdalen.


Forøvrig - et koselig á la Hjemmet og Allers produkt, med trivelige intervjuer og bildebruk. Fra en vanlig familie, professoren, Camilla Dunsæd, tre ordførere, en intetsigende meningsenquéte samt litt Sørlandsidyll fra Rossevannets oase, Blåbærholmen.

Med andre ord:

10 punkter uten substans og virkelighetsbeskrivelse.


Vidar Ertzeid

70 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page