top of page

Trusler om fastlege

Våren 2022 var det nærmest et opprør blant fastlegene i Kristiansand. Det ble bla sagt følgende til FVN;

«Jeg vurderer å si opp min hjemmel, for jeg vil heller jobbe i Vennesla eller Lillesand. Der har de bedre betingelser for fastlegene. Jeg vil heller det, enn å fortsette slik som nå.»

«Vi vet at problemet bør løses sentralt, men når det ikke skjer må vi be om hjelp fra våre lokale politikere. Det er eneste måte vi kan bli hørt og forstått.»

Fra min side så var dette også utgangspunktet for interpellasjon i bystyret med følgende spørsmål;

«Hva vil ordføreren og kommuneledelsen gjøre for å snu en slik utvikling slik at kommunens innbyggere får de helsetjenesten de har krav på? Og vil ordføreren ta initiativ til at dette blir gjort med umiddelbar virkning?»

Vi vet alle at fastlegeordningen skal løses sentralt, men regjeringen er dessverre ikke i nærheten av å følge opp. For oss i Kristiansand, som også gjelder mange andre kommuner, så medførte krisen mye ekstra fra kommunen. Fra fastlegene ble det krevd fullstendig bedring av ordningen i kommunen, og i 2022 bevilget derfor bystyret titallsmillioner ekstra til fastlegene, noe som siden har fortsatt (dog noe redusert).

Endringen ble i 2022 tatt svært godt imot fra fastlegene, som svarte oss politikere; «Det er da med glede vi kan si at tiltakene som ble iverksatt for å rekruttere til og stabilisere fastlegesituasjonen i Kristiansand har hatt effekt. Umiddelbart etter at vedtaket deres gikk gjennom takket flere leger ja til avtale som fastlege. Holdningen i fastlegekorpset har også endret seg til det positive.»

Handler ikke fastleger da først og fremst om vilkår, og da spesielt økonomi? Kristiansand klarte det. Mindre kommuner som Vennesla og Lillesand ble nevnt som alternative plasser å jobbe. Hvorfor skulle da Søgne og Songdalen ha et spesifikt problem? Sett fra min side så ser dette mer ut som en «tom trussel» og et «konstruert problem» for å opprettholde en storkommune.

For også dette er noe politikerne må bistå med, igjen som er en del av prioriteringen som vi må gjøre. For oss i Kristiansand så har vi inntil videre valgt å prioritere fastlegene, og det er vel ingenting som tyder på at politikere i Søgne og Songdalen ikke vil gjøre det samme. Faktisk kan det se ut til at de legger opp til og har enda større vilje til å prioritere kjerneoppgaver for innbyggerne.

Fastlegene avsluttet i 2022 en mail som følger; «Vi er mange fastleger som brenner for faget vårt og har en stor omsorg for våre pasienter. Vi ber om at dere fortsetter bevilgninger i 2023 slik vi kan fortsette jobben vår og unngå pasientkrise i Kristiansand kommune.» Jeg og PP er helt enig, og når staten fortsatt svikter så må kommunen stille opp. Jeg kan derimot ikke forstå at dette skal bli dårligere i eventuelt Søgne og Songdalen – igjen går dette på politikernes vilje og evne til å prioritere, og fortsatt er det innbyggerne som velger politikerne.

Svein-Harald Mosvold Knutsen, gruppeleder PP Kristiansand109 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page