top of page

VANN, AVLØP OG GJELD I NYE KRISTIANSAND KOMMUNE

Nye Kristiansand har en betydelig VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) -gjeld. I løpet av den nye kommunens første år, 2020, utgjorde denne gjelda 1,87 milliarder kroner.


Etter lang ventetid og uten svar fra Rådhuskvartalet, men med hjelp fra Statsforvalteren har vi endelig fått innsyn i de gamle kommunenes VAR-gjeld slik at vi kan se nærmere på hvor denne gjelda har sitt opphav.


De tre sammenslåtte kommunene hadde samlet sett 1,72 mrd i gjeld på dette området. Når vi går inn og ser på hvor denne gjelda har sitt opphav ser vi at det er gamle Kristiansand som har «bidratt» mest, både i absolutte tall, men også relativt pr. innbygger:


I gamle Søgne betalte vi ned på denne gjelda i årene inn mot kommunesammenslåingen. Dette i kontrast til den nye storkommunen hvor VAR-gjelda er i rivende utvikling og stiger med om lag 10% hvert eneste år frem mot 2025. Det koster flesk å vedlikeholde og reparere gamle vann- og avløpsrør eksempelvis i kvadraturen og på Lund. I 2022 er den allerede oppe i 2,3 milliarder og ifølge Nye Kristiansands egne økonomiplaner når den 3,2 milliarder i 2025. Det er om lag kr. 30000,- pr. innbygger eller seks ganger høyere pr. innbygger enn det Søgne hadde.


Nye Kristiansand opererer også med begrepet «Netto lånegjeld». Både politikere og administrasjon bruker gjerne denne størrelsen på spørsmål om hvor stor gjeld kommunen har. Men VAR-gjelda kommer i tillegg. Øverst til høyre ser vi hvor stor den reelle lånegjelda til kommunen er beregnet til å bli i 2025, 12,67 milliarder! Søgne kommune opererte ikke på denne måten som er godt egnet til å forvirre og tåkelegge gjeldsbelastningen.


Etter tvangssammenslåingen ble vann- og avløpsavgiftene «harmonisert» opp til Kristiansand nivå. For Søgne-boere steg avgiftene ca. 30%, eller gjennomsnittlig kr 2028,- pr. abonnent.


Det naturlige spørsmålet blir da: Er det riktig at vi skal være med å betale på vedlikeholdet i sentrum som Kristiansand altfor lenge har skjøvet foran seg? Vil vi fortsette med det?


«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» gjentar: Det finnes ingen økonomiske argumenter for å ikke løsrive seg. Tvert imot!


98 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page