top of page

Vann og avløp - Administrasjonen som politisk aktør

Oppdatert: 27. des. 2023Høllen renseanlegg. Foto: Vidar Ertzeid


Deler av administrasjonen i Kristiansand kommune fremstår mer og mer som politiske aktører i deres kamp for å hindre at Søgne og Songdalen blir egne kommuner. Forvaltningsorganer som ikke er nøytrale og faktabaserte i sine fremstillinger vil ha problemer med troverdigheten og tillitsforholdet hos sine innbyggere. Og det er dette saken dreier seg om når byingeniøren 19. desember publiserte notatet «Ny renseløsning for Søgne og Songdalen». Det er enda et partsinnlegg i saken om kommuneoppløsning der innbyggerne i Søgne og Songdalen advares mot å bryte ut av storkommunen med høy vann- og avløpsregning som ris bak speilet. Ikke tilfeldig at dette kommer like før folkeavstemningen.


I notatet til byingeniøren, holdt sammen med siste økonomiplan, tas «alt» av investeringer i Søgne og Songdalen i perioden frem til 2027. Tilsvarende gjøres ikke for Kristiansand. En rekke av de prosjektene som ramses opp for Søgne er helt umulige å gjennomføre innenfor den aktuelle tidsramme. Likevel blir de lagt til grunn for de beregninger som byingeniøren gjør, mens en rekke prosjekter i Kristiansand som ny reservevannløsning inkl. driftskostnader, vannbehandlingsanlegg inkl. driftskostnader, rehabilitering av rør i kvadraturen og på Lund, overvannsinvesteringer på Lund osv. skyves delvis fremover i tid og forbi 2027 og faller dermed utenfor økonomiplanens horisont.

 

Også driften av et eventuelt nytt renseanlegg i Høllen trekkes i en mer kostbar retning enn hva rimelig er. Årlige driftskostnader settes til 13,5 mill./år. Til eksempel så er driftskostnadene for det nye renseanlegget i Grimstad, som er mer enn dobbelt så stort som Høllen, beregnet til å bli 12,2 mill./år

 

Nedskrivningstiden på et eventuelt nytt renseanlegg settes av byingeniøren til 20 år. Kommune-Norges bransjeorganisasjon, Norsk Vann, opererer på sin side med 40 år nedskrivningstid for renseanlegg, eksklusive tekniske installasjoner. De nye renseanleggene i Ålesund og Grimstad har begge en samlet nedskrivningstid på i overkant av 33 år. Det er utfordrende å forstå hvorfor administrasjonen i Kristiansand kommune mener at Søgne bør fravike bransjestandard på dette området.

 

EUs kommende direktiv for vann og avløp treffer først og fremst de store norske byene og vil med sine krav – bla. tertiærrensing - gi Kristiansand kommune betydelige merkostnader, krav som etter all sannsynlighet ikke vil omfatte mindre kommuner og kommuner på Søgnes størrelse.

 

Vi noterer også at presisjonen i de anslag som har fremkommet tidligere har vært meget begrenset. Sammenlignes anslagene fra Statsforvalterens kunnskapsgrunnlag, som baserte seg på tall fra Kristiansand kommune, og de tall kommunen nå fremlegger – så er det allerede en økning på nesten 1000 kroner i vann og avløpsgebyr i Kristiansand kommune.

 

Historisk har vann- og avløpsavgiftene i Søgne og Kristiansand vært mer eller mindre i samme størrelsesorden. At det blir dyrere i Søgne og Songdalen når ny renseløsning må etableres er klart, men at det det vil komme betydelige kostnadsøkninger i Kristiansand er også klart. Informasjonen som formidles fra administrasjonen i Kristiansand er unøyaktig og inhabil og fremsettes på tvilsomt grunnlag.

 

Innbyggerne i Søgne og Songdalen bør ikke la seg påvirke av vann- og avløpskostnader til å stemme mot løsrivelse.

124 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page