top of page

Verdivalget

Vi som bor i Søgne og Songdalen står overfor et av de viktigste valgene vi noen gang skal gjøre.Vidar Ertzeid

Søgne


Skal vi bli egne kommuner igjen, eller skal vi forbli bydeler i Kristiansand? I 3 1/2 år har vi vært bydeler av storkommunen Kristiansand. En tid preget av pandemi, krig i Europa, og endrede økonomiske vilkår for vanlige familier.

Valget vi skal gjøre blir utfordrende. Vi blir satt på en hard prøve, fordi valget handler om hvilke verdier vi ønsker for fremtiden. Ønsker vi selv å bestemme over vår egen bygd og folk, eller skal vi overlate ansvaret til andre?

Verdiene som er på valg er nærhet, kjennskap, forutsigbarhet og trygghet. På motsatt side står avstand, uforutsigbarhet og uoversiktlighet.

Samtidig må vi også tenke på om det på noen måter kan være fordelaktig å være en en del av noe større?

Når vi veier disse faktorene mot hverandre, og ser tilbake på stordrift og bydeler, er valget enkelt for oss. Vi tror på nærheten til våre egne innbyggere. Til barn og unge, til næringsliv og til våre eldre. På kjennskap og kunnskap. Dette er kjerneverdiene våre. I tillegg tror vi på Søgnes egen bygdekultur og på arven vår som gjennom århundrer og generasjoner har lært oss om de gode verdiene.

Forutsetningene våre for å klare oss som egen kommune også i fremtiden er de aller beste. For menneskene i Søgne og Songdalen er den største ressursen vi har.

73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page