top of page

Videreutvikling og investeringer i bydel Søgne

Ny arealplan – vil Kristiansand bystyre bestå første eksamen?


Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid, Morten Mosberg "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake"Foto : Repstad eiendom


Sammenslåingsforkjemperne argumenterer for og hevder at Søgne både har og i fortsettelsen vil ha en stor fordel av å være en del av Kristiansand. Bydelen skal videreutvikles i minst samme omfang som før. Sammen blir vi større og sterkere enn hver for oss, er budskapet.


Kristiansand bystyre skal om ikke lenge behandle ny arealplan for bydel Søgne. Det blir kommunens første eksamen i oppfyllelse av storkommuneløfter. Vi venter i spenning på om hverdagen som utkant blir som lovet. Fra informert hold svirrer det nemlig rykter om at 200 boliger i Kjellandsheia kan bli ofret som et ledd i storkommunens strategi for å møte egne krav til reduserte klimagassutslipp. Vi understreker at vi her ikke tar til motmæle mot utslippsreduksjoner. Derimot søker vi å synliggjøre hvordan Kjellandsheia i Søgne var definert som sentrumsnært og et område for vekst, men i storkommunen blir en utkant som er lett å saldere bort i de dilemmaene en storby må hanskes med.


Vi håper i det lengste at det ikke er hold i ryktene. 200 boliger representerer investeringer i størrelsesorden 1 milliard. Store verdier for Søgne, Kristiansand not so much. Vil denne milliarden som kunne ha skapt aktivitet, arbeidsplasser, velferd og varige verdier i form av et levende lokalsamfunn bli den første av flere som ofres på tvangssammenslåingens alter?


52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page