top of page

Dyrt med små skoler

Oppdatert: 11. nov. 2023

Kristiansand - det er ikke bærekraftig å drive med penger vi ikke har.


I en artikkel i FVN 2022-10-05 som omhandler økonomien i skoler og barnehager i Kristiansand kommune kommer det frem følgende:

  1. Det er ventet et underskudd på 60 millioner kroner for skoler og barnehager for 2022.

  2. Dette er en varig utfordring, det er ikke et engangsproblem sier Svein Tore Kvernes, stabsleder for oppvekstområdet i Kristiansand kommune.

  3. Innen skole er driften av grunnskolene det største problemet. Kommunen peker på manglende finansiering av lærernormen, flere barn med medisinske behov og omfattende tiltak for å et trygt skolemiljø som de største utgiftspostene.

  4. Det pekes på at det er relativt dyrt å drive skoler i Kristiansand fordi det er mange små skoler sammenlignet med andre norske byer.

Under budsjettbehandlingen nå til høsten er politikere og administrasjon nødt til å finne midler slik at budsjetter kommer i balanse. Som nevnt over er det dyrt å drive små skoler, og faren for at de fristes til å legge ned noen av skolene i Songdalen kommune er derfor overhengende...


Hele artikkelen kan du lese ved å trykke link.


LAG 2022-10-11

Tags:

102 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page