top of page
Søgne.png

Søgne

Søgne.png
  • Facebook

 

SØGNE - VÅR KOMMUNE - EN FREMTID MED VEKST OG GLEDE

 

 

«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» er opptatt av å bygge en livskraftig, fremtidsrettet og innovativ kommune.

 

 I årene som kommer har vi en enestående mulighet til å rendyrke de tjenesteområdene som folk i Søgne kjenner best selv, og som vi har lang erfaring i å få til best mulig.

 

Alternativet - å forbli en bydel i Kristiansand - er lite oppløftende.

 

Som egen kommune, med selvråderett over våre behov, tjenester og økonomi, vil vi selv sitte i førersetet.

 

Til arbeidet med å bygge en ny kommune, har vi med oss en moderne verktøykasse, med alt nødvendig utstyr.

 

Vi har kunnskap, kjennskap, forutsigbarhet og trygghet.

 

Og vi har den største ressursen av alle: Innbyggerne i bygda.

 

En nybygd kommune vil komme til å gi oss store samfunnsmessige gevinster, budsjettmessig og tjenestemessig.

 

Den digitale revolusjonen som vi er godt i gang med, kan bygges opp helt fra bunnen, og tilpasses våre lokale forhold og behov.

 

Tjeneste - og servicelinjene frem til bruker vil være korte.

 

Byråkrati tilpasset kommunens størrelse og behov.

 

Geografiske avstander blir små, og tjenester og service vil være der folk bor.

 

Bygninger og lokasjoner er allerede på plass.

 

Identiteten, stoltheten og tilhørigheten vil styrkes.

 

Vi kan rett og slett være med på å gjenoppbygge Norges beste kommune helt fra bunnen av!

 

Tenk hvilken mulighet! 

bottom of page