top of page

Ja til Songdalen kommune

Som medlem i interessegruppen "Ja til Songdalen kommune" støtter du arbeidet for å gjenopprette tillitten til lokaldemokratiet. Du vil også få invitasjon til møter osv.

Ved å betale medlemskontingenten bidrar du bl.a. til innkjøp av materiell, annonser, drift av nettsiden og utgifter til arrangementer.

Når interessegruppen "Ja til Songdalen kommune" opphører, vil overskuddet gå til en god sak i Songdalen kommune.
 

Alle innmeldinger vil bli holdt anonyme og medlemslister vil ikke bli gjort tilgjengelig for offentligheten.

Vipps betaling gjøres til nummer: 791506

Donasjoner til arbeidet kan betales inn på konto 2801 60 85393 eller til vipps nummer 791506

Salgsbetingelser

Medlemskontingent er på kr. 100 pr. kalenderår.

Ved å fylle ut skjema nedenfor blir du kontaktet pr. mail for innbetaling.

Foretrukket betalingsmetode (blir ettersendt)

Takk for at du ønsker å støtte oss. Videre instruks blir tilsendt via e-post.

NB: E-posten kan bli sortert som søppelpost.

bottom of page