top of page

Om oss

"Ja til Songdalen kommune" er en interessegruppe som jobber for å gjenopprette tilliten til lokaldemokratiet.

Vi jobber nå for en løsrivelse fra Kristiansand kommune, fordi vi mener at Songdalen står best alene.

Vi har et styre på fem medlemmer, med noen underkomiteer 

Vil du være med å bidra?

bottom of page