top of page
Songdalen.png

Songdalen

Songdalen.png

Hvem er vi i "Ja til Songdalen kommune":

Vi er ei gruppe som arbeider for å løsrive Songdalen fra Kristiansand.

 

Denne gruppa vil ha regelmessige møter, som vil være åpne for alle.

 

Det er et styre for gruppa. Den ledes av Odd Jørgensen, tidligere rektor og skoledirektør i Kristiansand.


Styremedlemmer i gruppa er Leif Arne Grødem, Magne Jortveit, Øystein Hatlebakk og Øystein Åsan

 

Denne gruppa er etablert fordi de tidligere kommunene ikke passer sammen.

Kristiansand er for stor med ca. 96 000 innbyggere mot ca. 6 500 i Songdalen, og mange av tjenestene har blitt dårligere etter sammenslåingen.

På denne siden vil det komme flere artikler om hva som er endret siden kommunene ble slått sammen. 

Men det viktigste som DU må til stilling til ved et valg om kommunesplitting, er om du vil vi skal være styrt som en filial til Kristiansand eller om du vil vi skal ta kontrollen over vår lokale framtid.

 • Om vi skal bestemme over helse og skole selv.

 • Om du vil vi skal bestemme hvor det skal bygges og over hvor det skal vernes.

 • Om du vil vi skal bestemme selv over kommunale avgifter.

 • Om du skal ha sikkerhet for at dine gamle skal tilbringe sin alderdom nær deg.

 • Om du vil vi skal velge våre egne folkevalgte, eller velge mellom kandidater fra gamle Kristiansand, der vi forsvinner i mengden.

Vedtak

Vedtak i Songdalen kommunestyre 22-06-2016:

 1. Songdalen kommunestyre tar folkeavstemningen til etterretning. Intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand legges død.

 2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører frem står en etter 31. august igjen med K1.

 3. Kommunestyret ber om at det fremforhandles avtale med mandat for fellesnemda som kommunestyret kan godkjenne.

 4. Forhandlingsutvalget tiltres av en representant fra opposisjonen. Forhandlingsutvalget tiltres av en felles representant fra arbeidstakerorganisasjonene, på lik linje som i tidligere prosess.

 5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet. Kommunestyret holdes løpende orientert om prosessen. Nødvendige avklaringer tas opp underveis.

 6. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en involverings- og informasjonsplan inklusive folkemøte med presentasjon av intensjonsavtale og mandat for fellesnemnd.

 7. Kommunestyret ber rådmannen utdype de økonomiske konsekvensene av å bestå som egen kommune. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av konsekvensene av at flere interkommunale samarbeid må reorganiseres.

 8. Songdalen kommune ønsker ikke en sammenslåing mellom kun Kristiansand og Songdalen kommune.

 9. Avtaleutkastene til K2 og K5 legges til grunn for videre forhandlinger.

Folkeavstemingen

46,7 prosent av de 4966 stemmeberettigede i Songdalen gikk til urnene 6. juni 2016, og av dem sa 57 prosent nei til sammenslåing. 34 prosent ville ha K5 og 9 prosent stemte for det daværende K2, en sammenslåing av Søgne og Songdalen.

Kilde: Fædrelandsvennen, 2016-06-23. Trykk link for å se artikkelen. Link

 

Her er det verdt å merke seg at tvangssammenslåingen, dvs sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen (K3) ikke var et av alternativene det ble stemt over i folkeavstemningen.

bottom of page